Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

Az Önkormányzat feladatai

Alapadatok

 

Az önkormányzat neve:

Türje Község Önkormányzata

Az önkormányzat székhelye:

8796 Türje Szabadság tér 9.

Az önkormányzat alapítója és fenntartója

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az önkormányzat felügyeleti szerve

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Törzskönyvi azonosító szám

432535

Alaptevékenység, államháztartási szakágazata

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja

8411 Általános közigazgatás

Adószám

15432539-2-20

KSH statisztikai számjele

15432539-8411-321-20

Államháztartási egyedi azonosító

723851

Az önkormányzat vezetője

Az önkormányzati választások során mindenkor megválasztott polgármester

Megye

Zala megye

Alapítás időpontja

1990.10.30.

Az önkormányzat működési területe

Türje község közigazgatási területe

 

COFOG száma

COFOG elnevezése

 

Türje Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás